Je fixný úrok v PrimaBanke naozaj fixný?

Aktuálne ponúka PrimaBanka jeden z najnižších úrokových sadzieb na trhu s hypotekárnymi úvermi a to konkrétne 1,8% pri fixe na tri roky. Teda neviem či sa ten fix dá nazvať fixom. Veľa kolegov a tiež klientov sa PrimaBanke vyhýba a to z obavy, že im, resp. ich klientom, banka počas fixácie úrok radikálne zdvihne. Má na to vôbec banka nárok? Mám pre Vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Začnime pekne poporiadku a to zlou správou. V úverovej zmluve sa nikde neuvádza, že ide o FIXný úrok, všade sa uvádza, že ide o úrok pohyblivý, platný počas prvej doby fixácie (3 roky), avšak v bode 4.2. úverovej zmluvy sa uvádza, že: “Vnútorné pravidlá banky pre riadenie úrokových sadzieb pripúšťajú zmenu výšky základnej úrokovej sadzby…” a teda banka naozaj môže zo dňa na deň úrok zvýšiť. No prejdime na správu dobrú. V bode 5.4. úverovej zmluvy sa okrem iného uvádza: “Banka nebude od klienta požadovať úhradu úrokov, poplatkov, alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti na žiadosť klienta, ak k predčasnému splateniu dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby“.

Z toho vyplýva, že ak by banka zmenila úrokovú sadzbu, klient môže požiadať o bezplatné predčasné splatenie úveru a preniesť ho tak do inej banky. Je preto nepredstaviteľné, že by banka k zvýšeniu úrokovej sadzby počas fixácie pristúpila. 

Zdieľať:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Najnovšie články

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Kategórie

Partneri

Scroll to Top